DIABETES MELLITUS

PREVENCE A PODPORA LÉČBY

Diabetes mellitus neboli úplavice cukrová, lidově cukrovka je jedním z nejčastějších onemocnění, na jehož závažné komplikace umírá mnoho lidí. V této stati se budeme věnovat především diabetu II. Typu, tedy diabetu získanému, který se projevuje ve věku středním a starším. Diabetes I. typu je co do příčin jiné onemocnění i když důsledky a projevy mohou být stejné.

„Cukrovka“ Zdaleka nevzniká tehdy, kdy se objeví zvýšená hladina cukru v krvi, nebo dokonce až v moči, její kořeny sahají hluboko a mnohdy základy stavíme už v raném dětství.
Slinivka břišní, tedy přesněji řečeno Langerhausovi ostrůvky produkují Insulin, který zajišťuje metabolismus cukru a jeho přeměnu na energii, která je pak v organismu. Tedy nesmírně důležitá funkce, která zajišťuje nejen podstatnou část naší energie pro řadu orgánů a tkání, ale řadu dalších funkcí jak o tom mluví čínská medicína. Z psychického hlediska je to schopnost toho, že člověk ví co v životě chce dělat a dokázat a také má dostatek sil na to, aby to uskutečnil. Při poruše funkce – mnohdy daleko před tím, než se objeví diabetes mellitus –člověk nejen začne být unavený, ale přestože má mnohé plány, nemá dostatek sil na jejich uskutečnění, typickým projevem je to, že hledá příčinu této neschopnosti v něčem nebo v někom jiném. Postupně se projevuje i touha po čím dál větší potřebě jídla, lásky, pozornosti, tedy určitá nenasytnost. Příčin zatížení tohoto veledůležitého orgánu, jakým bezesporu slinivka břišní je, je mnoho, ale většina se stále točí kolem jídla a samozřejmě především kolem konzumace cukru. Jednoduchý cukr, zvláště pak sacharosa, má tu vlastnost, že nepotřebuje na své vstřebání přítomnost střevních enzymů a jde přímo a rychle do krve. Tím nutí organismus k rychlé produkci insulinu, který zareaguje a odstraní promptně cukr z krve. Tento děj je rychlý a velmi účinný. Samozřejmě organismus toto umí. Ale při časté a opakované aplikaci to vede k zatížení slinivky břišní. Klade to velký nárok na rychlost vylučování insulinu a také na jeho kvantitu. Jelikož tento děj je nárazový a ne plynulý je třeba více insulinu a tak dojde k tomu, že po pozření jednoduchého cukru nejprve rychle stoupá hladina cukru v krvi, následuje rychlé vyplavení insulinu a rychlé odstranění cukru v krvi. Tím vznikne rychle další potřeba cukru a ta se projeví naší čím dál větší touhou po sladkém. Vzniká pak závislost, která je stejná jako jakákoli jiná závislost na drogových látkách. Tím také vzniká velké, velmi těžké zatížení slinivky, která je nucena pracovat nejen intenzivně, ale i rychle. V této fázi, kdy je slinivka břišní ještě dobře funkční a plní dobře svou funkci, máme při příjmu jednoduchého cukru řadu problému. Tím, že vlastně máme stálou potřebu cukru máme nejen chuť na sladké, ale hlavně střídavou a kolísavou aktivitu a především stavy únavy. Střídáním hladiny cukr v krvi se dostavuje, neklid, nervosita, střídání nálad, bolesti hlavy, poruchy spánku a mnohé jiné. Toto stádium může trvat mnoho let, než dojde k vyčerpání slinivky břišní, která už nemá sílu a schopnost produkovat tolik insulinu a tím vzniká diabetes mellitus. Tato cesta v této nemoci je přímá a jasná, ale v praxi zde hraje roli víc věcí a to je např. genetická informace, stav jater, které přímo výkonnost sleziny ovlivňují, ale i celkové složení jídla, nejen obsah cukru v něm.
Z tohoto všeho vyplývá samozřejmě prevence a i léčba diabetu. Prvním předpokladem je to, že dáme organismu takový cukr, na který je náš vnitřní systém nastavený a který umí zpracovat, bez rizika zátěže. Tím jsou cukry složité – polysacharidy – ty se pomocí enzymů v našem zažívacím systému rozkládají a vstřebávají se plynule podle potřeby a tím nezatěžují svými výkyvy slinivku břišní a ani nedochází ke kolísání hladiny cukru v krvi. Tyto polysacharidy jsou obsaženy hlavně v celých obilných zrnech. Ty prakticky vymizeli z našeho jídelníčku a byly nahrazeny cukrem jednoduchým a bílou moukou. Obiloviny ve formě celých obilných zrn nesou s sebou i mnoho minerálů, vitamínů, vlákniny a enzymů, které umožňují dokonalé regulované strávení a vstřebání, což bílá mouka nenese. Bohužel ani celozrnné pečivo, které je v současné době na trhu, nesplňuje tuto podmínku, neboť neobsahuje všechny složky, navíc je znehodnoceno mletím na válcových mlýnech. Pečená forma mouky není ideální pro naše zažívání a tak, pokud chceme něco udělat pro naši slinivku břišní je nezbytné jíst denně a pravidelně celá obilná zrna ve vařené formě. Mezi tyto obiloviny počítáme rýži, jáhly, pohanka, kukuřice, ječmen, oves, žito, špalda, quinola, amarant. Pšenici zde úmyslně vynecháváme, neboť naše generace je zatížená negativně n a pšeničný lepek a může nám přivodit mnohdy zdravotní problémy./viz kapitola a bezlepkové stravě/.V této knížce je mnoho úprav těchto složek potravy, ale mnohé další způsoby a kombinace si můžete vymyslet a vzniknou tak velmi chutná a pestrá jídla, která nejen chutnají, ale i přispívají ke zdraví. Toto je tedy první podmínkou prevence a léčby diabetes mellitus, tedy cukrovky.
Je pravdou, že vysazení jednoduchého cukru z jídelníčku není vůbec jednoduché. Je třeba dbát na to, aby se dítě co nejpozději setkalo z touto potravinou. Ale to již mnozí z nás nestihneme ani u sebe ani u svých dětí a tudíž musíme hledat jinou cestu. Již jsme si řekli, že jednoduchý cukr je droga a při jeho vysazení tedy vznikají jak fyzické, tak psychické projevy a to je značně nepříjemné. Jak tedy organismus převést tak, aby to tolik nebolelo. Důležité je nejen zařadit celá obilná zrna do jídelníčku, ale i uspokojit sladkou chuť. Když nahradíme jednoduchý, neregulovatelný cukr cukrem, který umí organismus regulovat, pak nejen získáme sladké potraviny, ale nezatížíme tím slinivku břišní. K tomuto účelu používáme obilnou maltosu, nebo čekankový maltodextrin a tepelně upravenou a zkaramelizovanou fruktosu v ovoci /viz kapitola sladkosti).
Současná diabetická strava je založená na glykemickém indexu a kaloriích. Nezohledňuje však rychlost a plynulost vstřebávání jednotlivých potravin a ta je v tomto smyslu rozhodující.
Například podle těchto dosud užívaných kritérií není velkého rozdílu mezi konzumem brambor a třeba rýže. Ve vztahu k činnosti slinivky je zde však rozdíl veliký. Brambory mají velmi jednoduchý škrob a ten se velmi rychle, bez jakékoliv regulace, přemění na glukózu. A doba od pozření do vstřebání do krve se měří desítkami minut. Kdežto rýže, a zejména nebroušená, naturál, se díky svým enzymům, minerálům a jemné vláknině uvolňuje plynule během dvou až třech hodin. Podobně je tomu u dalších kompletních obilovin. Vymíláním bílé mouky se proces vstřebávání také velmi urychluje. Každá jiná zelenina než lilkovitá, po tepelné úpravě uvolňuje energii také pomalu a plynule. Ovoce je i pro diabetiky výborný dezert. Tepelnou úpravou se nejen zvyšuje vnímání sladké chuti, ale zpomaluje se také rychlost vstřebávání cukru. Paradoxně sušené ovoce má vysoký glykemický index a přesto je velmi vhodné pro diabetiky. Vhodnější než umělá sladidla, která sice slinivku nenamáhají, zato velmi zatěžují játra.
Vše co jsme sdělily v této kapitolce je ověřeno praxí u mnoha našich klientů trpících cukrovkou. Optimálně volená strava spolu s detoxikací a posílením namáhaných orgánů je navrátila do plnohodnotného života. Prožívat život s radostí a naplno je cílem nás všech.